Menu
Your Cart

Termene si conditii

DEFINIŢII 

Acest site este întreținut și administrat de SC NMC STIL DISTRIBUTION SRL, denumită în continuare Furnizor.

SC NMC STIL DISTRIBUTION SRL persoană juridică română, având sediul social în București, str. Mânzului, nr 6, sector 1, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/1507/2004, cod unic de înregistrare fiscală RO16109528,

Persoana fizică sau juridică care comandă și achiziționează produse prin intermediul site-ului nmcromania.ro, va fi denumită Client.

Termenul “Site” folosit în acest document se referă la site-ul nmcromania.ro. Fotografiile digitale, textele, datele tehnice, prețurile și celelalte informații care se găsesc pe site-ul nmcromania.ro, vor fi denumite în continuare conținut. Design-ul și conținutul site-ului aparțin în exclusivitate SC NMC STIL DISTRIBUTION SRL și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală.

Prin termenii “utilizator”, “vizitator” și “dumneavoastră” înțelegem toate persoanele fizice și/sau juridice care accesează site-ul nmcromania.ro, indiferent de motiv.

Prin termenul “date personale”, înțelegem informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră, pe baza cărora puteți fi identificat personal. Acestea pot include numele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, CNP, iar pentru persoanele juridice: numele societății, adresa sediului social, CUI–ul, Nr. Înregistrare Reg. Comerțului, adresa livrare, adresa de e-mail, numărul de telefon și datele de contact ale persoanei care reprezintă societatea.

Acceptarea “Termenilor şi condițiilor”

 Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile utilizării de către dumneavoastră a tuturor materialelor care alcătuiesc prezentul site. Accesarea site-ului și folosirea aplicațiilor sale presupun acceptarea explicită sau implicită a tuturor Termenilor și Condițiilor publicate, având valoare contractuală deplină.

Accesând pagina - Termeni și condiții - puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi. Fotografiile nu crează obligații contractuale, fiind doar cu titlu de prezentare.

Drepturi de autor
Întregul conținut al site-ului este proprietatea Furnizorului sau a terțelor părți care și-au dat acordul pentru publicare și este apărat de legile în vigoare pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea fără acordul SC NMC STIL DISTRIBUTION SRL, a oricăror elemente din conținutul site-ului, se pedepsește în conformitate cu legile în vigoare.

Securitatea datelor personale şi a informațiilor

Datele personale introduse de către cumpărător vor fi folosite de Furnizor, numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă sunt necesare pentru confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate, anunțarea promoțiilor în curs etc., în nici un caz nefiind furnizate/vândute unei terțe părți. Furnizorul nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fară acordul dumneavoastră explicit.

De asemenea, în temeiul acordului furnizat de către Client, este posibil ca datele să fie puse la dispoziția următoarelor persoane, pentru următoarele scopuri:

1. FAN Courier Express SRL (persoană juridică română cu sediul în Şos. de Centură, nr. 32, Com. Ştefăneştii de Jos, Jud. Ilfov, 077175, CUI 13838336, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J40/4014/2001) – scop: servicii curierat/transport bunuri la distanță, îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Trimiterea unor e-mail-uri de comunicări comerciale de Furnizor către utilizatori/clienți nu este considerată „spam” dacă există consimțământul destinatarului. Destinatarul comunicărilor comerciale are dreptul de a-și revoca consimțământul de a primi asemenea comunicări prin simpla notificare a Furnizorului la adresa: [email protected]

Orice utilizator/cumpărător care a furnizat adresa sa de e-mail în timpul utilizării site-ului (în cadrul procesului de înregistrare) poate cere ca adresa să fie ștearsă din baza de date a nmcromania.ro trimițând un e-mail la adresa: [email protected]

Declinarea responsabilității

Conținutul site-ului nmcromania.ro a fost alcătuit cu cea mai mare atenție pentru introducerea corectă a datelor și respectarea acurateții informațiilor. Totuși erorile nu sunt imposibile. De aceea, Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare, în ceea ce privește prețuri, caracteristici, imagini etc. În eventualitatea în care prețul produsului sau unele caracteristici ale acestuia, au fost greșit introduse în bazele noastre de date sau afișate greșit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, Furnizorul își rezervă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

De asemenea, imaginile produselor sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini de prezentare în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără o notificare prealabilă de către producători. Valoarea maximă a obligațiilor Furnizorului, față de orice client, în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare, este valoarea sumelor încasate de Furnizor de la clientul respectiv.

Site-ul are rolul de găzduitor pentru postări și își asumă dreptul de a șterge orice conținut care violează prezentul contract sau este în alt mod incompatibil cu scopul acestui site. Sunt interzise comentariile utilizatorilor ce pot fi încadrate în categorii de conținut ilegal (rasist, etc.), potențial dăunătoare sau comentarii negative. Cu toate acestea, Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru monitorizarea permanentă a întregului conținut găzduit pe site.

SC NMC STIL DISTRIBUTION SRL nu garantează disponibilitatea în stocuri a tuturor produselor afișate. Așadar, Furnizorul își asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs dispare din oferta curentă.

Prețurile publicate sunt informative și pot suferi modificări neanunțate.

SC NMC STIL DISTRIBUTION SRL nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute că urmare a nerespectării de către utilizatori a “Termenilor și condițiilor”.

SC NMC STIL DISTRIBUTION SRL nu răspunde pentru prejudiciile create că urmare a nefuncționarii site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare anumitor link-uri publicate pe site.

Acces şi înregistrare ca membru
Pentru a vă înregistra ca membru pe site-ul nmcromania.ro sunteți obligat să furnizați datele personale așa cum sunt acestea specificate în formularul de înregistrare. În utilizarea serviciului sunteți de acord să furnizați informații adevărate, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră. De asemenea sunteți obligat să mențineți și să actualizați, atunci când situația o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete. Dacă veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, SC NMC STIL DISTRIBUTION SRL are dreptul să suspende sau să desființeze contul dumneavoastră și să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a site-ului. Furnizorul poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul dvs. la conținutul site-ului său la o parte a acestui conținut.

Prin înregistrarea ca membru veți fi solicitat să vă alegeți un nume de utilizator (adresa de e-mail) și o parolă. Sunteți responsabil de păstrarea în siguranță a parolei de acces ca membru al acestui site, orice activitate desfășurată sub numele dumneavoastră de utilizator fiind integral în responsabilitatea dumneavoastră.

Sunteți de acord să ne înștiințați imediat despre orice pierdere a parolei sau semn de activitate neautorizată sub numele dumneavoastră de utilizator.

În cazul în care vă este suspendată calitatea de utilizator al site-ului, nu veți fi îndreptățit la primirea niciunei despăgubiri.

Prin crearea contului, fiecare utilizator și-a exprimat consimțământul ca NMC STIL DISTRIBUTION SRL să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. Orice utilizator are dreptul de a obține de la NMC STIL DISTRIBUTION SRL, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:

•  confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate la un moment dat;

•  după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

• după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

• notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Orice membru sau client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către NMC STIL DISTRIBUTION SRL a unei cereri întocmite în formă scrisă, datate și semnate, că datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Orice membru sau client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prin transmiterea către NMC STIL DISTRIBUTION SRL a unei cereri întocmite în formă scrisă, datate și semnate, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Promoții
Promoțiile care se desfășoară pe site respectă regulamentele create de NMC STIL DISTRIBUTION SRL în conformitate cu legislația în vigoare. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștință utilizatorilor numai prin intermediul site-ului propriu sau prin mesaje de poștă electronică. Pentru a beneficia de promoții, comenzile trebuie să respecte întocmai regulile afișate pe site. Promoțiile prezentate pe site sunt valabile în perioada de timp menționată, iar în cazul în care nu se menționează o perioadă de timp, acestea sunt valabile în limitele stocurilor disponibile. Furnizorul își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a anula o promoție în orice moment, fără nici o notificare prealabilă.

LegăturiSite-ul nmcromania.ro poate găzdui legături (link-uri) către alte site-uri sau alte resurse. Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora, NMC STIL DISTRIBUTION SRL nefiind responsabilă pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau resursele spre care trimit aceste link-uri.

Frauda

 ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI nmcromania.ro SAU DE A AFECTA FUNCȚIONAREA SERVERULUI CARE GĂZDUIEȘTE SITE-UL nmcromania.ro VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI ȘI VA DECLANȘA URMĂRIREA PENALĂ ÎMPOTRIVA AUTORULUI SAU AUTORILOR ACESTOR FAPTE. 

Litigii

 Orice litigiu apărut între Clienți și Furnizor va fi rezolvat prin cale amiabilă, prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competență revine instanțelor de judecată române.